Banca, Serveis Financers i Assegurances

L’ús dels productes de cartelleria digital en el sector financer està afegint un gran valor tan al treballador de la banca com als clients. Els bancs poden mostrar informació sobre la varietat de productes i serveis financers que ofereixen: inversions, crèdits, hipoteques, assegurances, dates per l’abonament d’impostos o domiciliació de rebuts.

Els temps d’espera en les cues seran més amens mirant a les pantalles informació financera en temps real, emissions de televisió de contingut financer amb avaluacions de fons o informes de borses i mercats.

 

Hi ha una gran quantitat d’informació financera amb la que treballar. Aquesta informació s’ha d’analitzar i filtrar de manera eficient per tal que els seus clients puguin prendre la millor decisió a cada moment, en temps real.

banca digital signage multipistas

Els nostres sistemes d’informació són dinàmics i s’adapten amb facilitat a cada audiència. Pot emetre informació diferent per a cada oficina bancària i així poder oferir diferents productes en diferents sucursals.

 

L’oficina bancària és una localització perfecta per tal de situar punts d’informació on pugui oferir informació actualitzada als seus clients en temps real. La cartelleria de cada oficina estarà sempre al dia amb les ofertes actuals.