Educació

Els col·legis i les universitats necessiten sempre comunicar-se amb els estudiants, els professors i els pares.

Fins fa poc temps, cada departament de cada centre tenia el seu propi sistema de comunicació. Cada cop aquesta necessita ser molt més dinàmica, degut als canvis constants pels nous mètodes d'ensenyança o de qualificació, noves matèries, increment de l'alumnat estranger, augment d'activitats no escolars, etc.

Per exemple, en totes les universitats, hi ha un conjunt d'informació que és necessari publicar o fer arribar als membres de la comunitat universitària i al públic en general. Aquest conjunt d'informació inclou tan documentació institucional com notícies d'interés, així com reunions de l'equip de rectorat o de direcció de la universitat. Més encara, cada dia és més obvia la necessitat de promoure l'institució universitària en la nostra societat amb la finalitat de garantir la seva activitat principal, la docència. Una necessitat impulsada per el constant descens en les xifres d'alumnes matriculats de nou ingrés en les titulacions.

Millorem la comunicació entre professorat i alumnes.

Amb un senzill procés de gravació, es poden crear calendaris de classes programades addicionals per als alumnes que ho necessitin.

Ara gràcies a la nostra tecnologia, els educadors i els estudiants tenen l'oportunitat d'enviar missatges a tota l'audiència del centre o del campus a un cost molt menor. Uns pocs punts de cartelleria digital poden informar a professors, pares i alumnes sobre calendaris d'exàmens, tutories, informació de matrícules, beques, qualificacions i qualsevol aconteixement del calendari substituint els tradicionals taulons d'anuncis.