Què és Narrowcasting?

El Narrowcasting té com a missió dirigir-se a segments específics de públic, així vostè podrà triar els missatges en base a atributs demogràfics o d'altres valors de segmentació.

Li oferim totes les combinacions de programació de continguts: diferents missatges en diferents horaris, diferents llocs i diferents audiències.

wikipedia

 

"S'entén per Narrowcasting la diseminació d'informació (usualment per ràdio o televisió) a una audiència específica, no al públic en general. demographics

L'objetiu de Narrowcasting inclou enviar missatges per un medi a un públic segmentat per uns valors, preferències, o atributs demogràfics. També és anomenat marketing a objetiu. Narrowcasting es basa en que les audiències en massa no existeixen.

- cita de Wikipedia, l'enciclopèdia lliure.

narrowcasting