Personalitzi el seu missatge

Un mateix missatge pot adoptar diferents formes. Per exemple, per a una campanya de telefonia mòbil, potser voldria afegir a la pantalla el punt de venda més proper, en funció del codi postal on es trobi. O bé, que un mateix anunci d'un automòbil canviï el model depenent del poder adquisitiu o mitja de membres de les famílies de la zona.

 
narrow
narrowing cars