< Multipistas - Digital Signage al servei de la Salut

Digital Signage al Servei de la Salut en Hospitals, Clíniques i Laboratoris.

Dia rere dia, necessitem millorar la comunicació entre metges i pacients.

Els nostres sistemes d'informació permeten millorar aquesta comunicació educant al pacient mentre, per exemple, està a la sala d'espera del seu metge especialista. D'aquesta manera s'informa des de la comunitat mèdica als pacients d'una manera efectiva sobre la informació sanitària més recent; incloent informació com plans de prevenció, campanyes de vacunació, nous reptes sanitaris, serveis d'urgència, farmàcies de guàrdia, targetes sanitàries, horaris, informació nutricional, plans de pandèmies, etc.

A més a més, els hospitals i el seu personal sanitari milloren la comunicació entre si, usant aquesta tecnologia per tal d'intercanviar informació sobre noves tècniques quirúrgiques o resultats de proves clíniques. Els sistemes de comunicació en temps real permeten crear aquestes xarxes d'informació entre els diferents equips mèdics o d'investigació a nivell internacional. Tot des de qualsevol centre o hospital situat en qualsevol punt del planeta.

D'altres centres relacionats amb la salut com són clíniques dentals, òptiques, centres per la gent gran o farmàcies també utilitzen la cartelleria digital.

salud digital signage multipistas

La nostra tecnologia és de gran ajuda a les xarxes d’investigadors i doctors.

 

Video de aplicacions de Cartelleria Digital per la salut.

Nota: Per tal de veure el video amb Windows Media o algún altre reproductor de medis, és necessari descarregar el Codec DivX. Descarregar aquí.

 

Els Hospitals i Clíniques poden informar al pacient puntualment.

La cartelleria digital també ajuda en situacions d’emergència.