Televisió Corporativa

La comunicació és clau en el funcionament de qualsevol empresa, on grans corporacions s’enfronten als nous reptes de la globalització, com son franges horàries, diferents països, idiomes, cultures, múltiples departaments i organitzacions senceres dins del mateix grup empresarial enfocades a diferents funcions.

La identificació del treballador amb la companyia és fonamental per tal d'obtenir un alt rendiment. Tan mateix, el coneixement que el treballador té de totes les activitats de l'empresa és cada vegada més escàs.

Fins ara s'han utilitzat newsletters o memorandes per fer arribar a tots els treballadors les notícies corporatives com resultats de ventes, nous llançaments o altres decisions de la companyia. Tot i utilitzant el correu electrònic, no tots els treballadors de la plantilla disposen d'un ordinador, degut a que el seu lloc de treball és com a operari en la fàbrica o en un magatzem.

Digital Signage l'ajuda a portar aquesta comunicació a un nivell en el que el missatge por ser combinat amb televisió, vídeos corporatius i contingut dinàmic com: notícies, valoració de les accions de la companyia en temps real, anuncis de nous executius o treballadors, informació de la indústria i el més important, transmetre la missió, la visió i els valors de la companyia a cada treballador.

Utilitzant la nostra cartelleria digital, pot mantenir puntualment informada la seva audiència sobre agendes i horaris d’esdeveniments i convencions.

television corporativa digital signage multipistas

En l’entorn corporatiu, els sistemes de senyalització digital estan substituint els taulons d’anuncis tradicionals.

 

El disseny de les nostres pantalles i suports és flexible i es pot adaptar a qualsevol espai d’oficina.